Privacy policy

 

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming en in toepassing van het Algemeen Reglement op de bescherming van persoonsgegevens (RGPD), hecht Laboratoire JALDES veel belang aan de bescherming van de privacy en de gegevens van de gebruikers van haar website, zodat het een privacybeleid vaststelt en strikt volgt dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

 

Verzameling en gebruik van gegevens

Wanneer u onze website gebruikt, is het niet uitgesloten dat sommige van uw gegevens worden verzameld.
In dit geval worden alleen gegevens verzameld die u vrijwillig hebt verstrekt.

De technische gegevens van uw apparaat worden automatisch verzameld en opgeslagen door de Site voor reclame-, commerciële en statistische doeleinden. Deze informatie helpt ons om uw ervaring op onze Site te personaliseren en voortdurend te verbeteren. Wij verzamelen of bewaren geen persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, enz.) die aan technische gegevens kunnen worden gekoppeld.

Mijn cookie-voorkeuren wijzigen

 

Persoonlijke gegevens

De uitdrukking “persoonsgegevens” verwijst naar informatie die u direct of indirect identificeert.
Het is mogelijk dat dergelijke informatie wordt verzameld op onze website.

Deze gegevens kunnen uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer zijn. Deze elementen worden alleen verzameld als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

 

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat uw vragen op onze site goed worden opgelost.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. U wordt er echter op gewezen dat zij openbaar kunnen worden gemaakt op grond van een wet, een verordening of op grond van een besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie.

Als u zich heeft geabonneerd op onze nieuwsbrief en ons tijdschrift, kunt u er op elk moment voor kiezen om onze informatie niet meer te ontvangen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Om een optimaal respect voor uw privacy te garanderen, zorgt Laboratoire JALDES voor de best mogelijke veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens om deze te beschermen tegen verlies, accidentele vernietiging, wijziging en ongeoorloofde toegang.

Het controleert echter niet alle risico’s van binnendringing door hacking of die inherent zijn aan de werking en het gebruik van het internet, waarvoor Laboratorium JALDES niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

 

Recht van toegang, wijziging en rectificatie

Dit Handvest van de persoonsgegevens is opgesteld in overeenstemming met de geldende wetgeving op grond waarvan u recht heeft op toegang tot en rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben.

Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het volgende adres: contact@jaldes.fr.

Laboratoire JALDES verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan 1 maand na ontvangst van uw verzoek, te antwoorden op uw verzoek om toegang, rectificatie of verwijdering of op elk ander bijkomend verzoek om informatie.

 

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie

Laboratoire JALDES geeft geen persoonsgegevens door aan landen die geen lid zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

Cookies

Bewaartijd van de koekjes

In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL is de maximale bewaartermijn voor cookies maximaal 13 maanden na de eerste storting ervan op de terminal van de Gebruiker, evenals de geldigheidsduur van de toestemming van de Gebruiker voor het gebruik van deze cookies. De levensduur van de cookies wordt niet bij elk bezoek verlengd. Aan het einde van deze periode moet de toestemming van de gebruiker dus worden verlengd.

Doel van de cookies

Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, met name om de dienstverlening aan de Gebruiker te optimaliseren, uit de verwerking van informatie over de toegangsfrequentie, de personalisering van de pagina’s en de uitgevoerde handelingen en de geraadpleegde informatie. U wordt ervan op de hoogte gebracht dat de Uitgever cookies op uw terminal kan plaatsen. De cookie registreert informatie met betrekking tot de navigatie op de dienst (de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging…) die wij tijdens uw volgende bezoeken zullen kunnen lezen.

Het recht van de gebruiker om cookies te weigeren

U erkent dat u op de hoogte bent gesteld van het feit dat de Uitgever gebruik kan maken van cookies. Als u niet wilt dat cookies op uw apparaat worden gebruikt, kunt u in de meeste browsers de cookies uitschakelen door naar de instellingen te gaan.

Wijzigingen in de TOS en het privacybeleid

In geval van wijziging van de huidige TOS, verbintenis om het niveau van vertrouwelijkheid niet substantieel te verlagen zonder voorafgaande informatie van de betrokken personen.

Wij verbinden ons ertoe u te informeren in geval van een substantiële wijziging van de huidige TOU en het niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens niet substantieel te verlagen zonder u te informeren en uw toestemming te verkrijgen”.