Transparantie Van Links

De wet van 29 december 2011 heeft een systeem ingevoerd voor de publicatie van de banden tussen de farmaceutische industrie en al haar partners (beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector, verenigingen van beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector, studenten uit de gezondheidssector, gezondheidsinstellingen, patiëntenverenigingen), alsook voor alle ondernemingen die gezondheidsproducten (inclusief cosmetica) produceren, op de markt brengen of er diensten aan verlenen.

In toepassing van decreet nr. 2013-414 van 21 mei 2013 betreffende de transparantie van links, voorziet dit nieuwe mechanisme voor de publicatie van links in de online publicatie van 2 categorieën van interessante links:

overeenkomsten (contracten) die zijn gesloten tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg of andere actoren in de gezondheidssector en de betrokken bedrijven.

de voordelen die de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in het kader van hun beroepsactiviteit bij bedrijven zonder tegenprestatie ervaren, alsmede de voordelen die elke andere onder de wet vallende gezondheidsactor ondervindt.

In afwachting van één enkele site voor het grote publiek zijn bedrijven verplicht om deze links op hun eigen website te plaatsen die voor iedereen toegankelijk is, vanaf 1 oktober 2013, en daarna om de zes maanden.

Laboratorium JALDES :

Conventies 2012

Voordelen 2012

Conventies 2013

Voordelen 2013 half jaar 1

Pech cerciat

Conventies 2012

Voordelen 2012

Conventies 2013

Voordelen 2013 half jaar 1 

Gegevens vanaf 2de kwartaal 2013 :

Publieke website Transparantiedatabase : https://www.transparence.sante.gouv.fr/flow/main?execution=e1s1