Wettelijke verklaring

 

Eigenaar van de site :

 

Laboratoire Jaldes
1132 rue de la Castelle
34070 Montpellier
Telefoon : +33 (0)4 67 99 80 50
contact@jaldes.fr

SAS met een kapitaal van 113.400 euro
SIRET 380 856 286 00048 – FR50 380856286

 

 

Verantwoordelijk voor publicatie :

De heer Franck SINABIAN

 

Site editing: Laboratorium JALDES

Hosting : HOPLIE

Website: https://www.hoplie.com/fr

 

Door deze site te bezoeken en te doorbladeren, aanvaardt u zonder beperking of voorbehoud deze voorwaarden en erkent u dat deze in de plaats komen van alle andere overeenkomsten tussen ons.

1. U mag gegevens van deze site (hierna “de Gegevens”) uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor privé-, niet-commercieel gebruik.

2. U moet elke copyright- of eigendomsrechtelijke mededeling in de door u gedownloade Gegevens bewaren en opnieuw kopiëren.

U bent echter niet bevoegd om de inhoud van de site te wijzigen, door te sturen, te gebruiken, te hergebruiken of opnieuw te plaatsen voor openbare of commerciële doeleinden, met inbegrip van teksten, beelden, geluids- of beeldmedia zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Laboratoire Jaldes.

Het is wel verstaan dat alles wat op deze site voorkomt, tenzij anders aangegeven, wordt verondersteld te zijn beschermd door het auteursrecht en niet mag worden gebruikt buiten deze voorwaarden en de voorwaarden die specifiek zijn voor de site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Laboratoire JALDES.

Laboratoire JALDES kan niet garanderen dat uw gebruik van de gegevens op de site geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

3. Met uitzondering van de beperkte toelating die voortvloeit uit deze voorwaarden, wordt u geen licentie of auteursrecht van Laboratoire JALDES of van een derde partij verleend.

4. De website jaldes.com/nl kan geregistreerde handelsmerken, octrooien, privégegevens, technologieën, producten, processen of andere rechten van Laboratoire Jaldes en/of derden bevatten of ernaar verwijzen. Er wordt u geen licentie of recht met betrekking tot deze of andere rechten verleend.

5. Het staat Laboratoire JALDES vrij om elk idee, concept, knowhow of techniek in elke communicatie die u naar de site stuurt, te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten die gebruik maken van dergelijke gegevens.

6. De gegevens kunnen typografische fouten bevatten. Laboratoire JALDES, als eigenaar van deze site, behoudt zich het recht voor om wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen in de beschreven gegevens, producten en programma’s, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

7. Aangezien Laboratoire JALDES noch de controle noch het eigendom heeft over de sites waarnaar de site van Laboratoire JALDES is gelinkt, en de inhoud van deze sites niet heeft kunnen achterhalen, erkent u dat Laboratoire JALDES niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de “off-Site” pagina’s, noch voor de andere sites waarnaar de site jaldes.com/nl is gelinkt. Elke link met de site van Laboratoire JALDES, met de “off-Site” pagina’s of met andere sites wordt gemaakt onder uw eigen verantwoordelijkheid en zonder toestemming van Laboratoire JALDES.

8. Laboratoire JALDES kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door ze bij te werken. U bent verplicht om aan deze wijzigingen te voldoen en moet daarom regelmatig naar deze pagina verwijzen om de bijgewerkte voorwaarden te weten te komen. “